Lekarze interniści mogą już leczyć w sanatoriachDziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 18 listopada 2015 15:00


Już nie tylko lekarze z I stopniem specjalizacji lub w trakcie zdobywania specjalizacji w dziedzinie balneologii czy rehabilitacji, lecz również interniści będą mogli pracować w sanatoriach dla dorosłych. Ma to pomóc rozwiązać braki kadrowe wśród lekarzy.

Taka m.in. zmiana została wprowadzona w rozporządzeniu ministra zdrowia z 15 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1779), które wchodzi w życie 18 listopada.

Zmienia ono definicję definicję lekarza uzdrowiskowego dla osób dorosłych. Może być nim już nie tylko specjalista, lekarz z I stopniem specjalizacji lub w trakcie zdobywania specjalizacji w dziedzinie balneologii czy rehabilitacji, lecz także specjalista chorób wewnętrznych lub medyk ze specjalizacją I stopnia z interny.

Przy czym warunkiem podjęcia pracy w sanatorium przez internistę będzie ukończenie kursu z podstaw balneologii.

Ponadto w uzdrowiskowym leczeniu sanatoryjnym dzieci i dorosłych, rehabilitacji uzdrowiskowej dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym oraz uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym, Ministerstwo Zdrowia wprowadziło możliwość udzielania świadczeń przez lekarza z I stopniem specjalizacji w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska.

Więcej: www.gazetaprawna.pl