Lekarze przeciw produktom homeopatycznym: opakowania mogą wprowadzać w błądPAP/Rynek Seniora - 24 listopada 2016 11:40


Twierdzenia o skuteczności produktów homeopatycznych nie są potwierdzone naukowo i opierają się na XVIII-wiecznych teoriach - ocenia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. W piśmie do MZ i UOKiK proponuje, by produkty o niepotwierdzonej skuteczności były odpowiednio oznaczane.

Przyczynkiem do wystosowania pisma przez prezesa NRL Macieja Hamankiewicza była ubiegłotygodniowa decyzja Federalnej Komisji Handlu USA (czyli amerykańskiego urzędu ds. konkurencji) o tym, że producenci środków homeopatycznych wydawanych bez recepty będą mieli obowiązek wskazywania na opakowaniach tych produktów oświadczeń o braku dowodów lub wiarygodnych źródeł potwierdzających skuteczność terapeutyczną tych produktów.

Powodem tej decyzji było przekonanie, że dotychczasowe informacje na opakowaniach tych środków, odwołujące się do tradycyjnych teorii homeopatycznych jako podstawy do przyjęcia skuteczności tych produktów, wprowadzają konsumentów w błąd.

Zdaniem samorządu lekarskiego również w Polsce należy dyskutować o produktach homeopatycznych i "możliwości wprowadzania pacjentów w błąd co do istnienia naukowych podstaw potwierdzających skuteczność terapeutyczną tych produktów".

- W mojej ocenie polscy konsumenci i pacjenci zasługują na ochronę przed wprowadzającymi w błąd praktykami, które nie wskazują na fakt, że produkty homeopatyczne nie posiadają naukowych dowodów potwierdzających ich skuteczność, a twierdzenia o ich skuteczności opierają się na powstałych w XVIII wieku teoriach, nieznajdujących uznania zdecydowanej większości środowisk naukowych - zaznaczył Hamankiewicz.

Prezes NRL zwrócił się do ministra zdrowia i prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia polskim obywatelom odpowiedniej ochrony przed wykorzystywaniem ich niewiedzy na temat braku skuteczności produktów homeopatycznych poprzez zapewnienie, aby produkty o niepotwierdzonej naukowo skuteczności terapeutycznej opakowane były w sposób jednoznacznie wskazujący na ten fakt.

Samorząd lekarski już wcześniej zabierał głos w sprawie homeopatii. W stanowisku z 2008 r. NRL negatywnie oceniła stosowanie homeopatii przez niektórych lekarzy, a także organizowanie szkoleń w tej dziedzinie przez instytucje i organizacje mające sprawować pieczę nad prawidłowym wykonywaniem zawodów medycznych.