Lublin: szpital im. Jana Bożego uruchomił poradnię geriatrycznąjanbozy.lublin.pl/Rynek Seniora - 16 stycznia 2019 10:16


W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie otwarto poradnię geriatryczną.

Szpital wyjaśnia, że pomysł jej uruchomienia wynika z potrzeby sprostania problemom zdrowotnym starzejącego się społeczeństwa. "Żyjemy coraz dłużej i potrzeba opieki nad osobami starszymi jest coraz większa. Wymagają one specjalnego, kompleksowego podejścia. Lekarz rodzinny nie zawsze jest w stanie im pomóc" - czytamy na stronie internetowej placówki.

Poradnia będzie zapewniać kompleksową opiekę zdrowotną pacjentom w wieku podeszłym. Jej zadaniem będzie również propagowanie profilaktyki zdrowotnej.

Do poradni geriatrycznej w szczególności kierowani powinni być pacjenci u których występują choroby wieku podeszłego, takie jak zaburzenia pamięci i nastroju, osteoporoza, zaburzenia funkcji zwieraczy (nietrzymanie moczu), skłonność do upadków, zaburzenia odżywiania.

W poradni mogą być także diagnozowane i leczone inne ostre lub zaostrzone choroby przewlekłe występujące w wieku podeszłym. Poradnia będzie się ponadto zajmowała pacjentami z wielochorobowością, przyjmującymi wiele leków, pod kątem oceny możliwych interakcji pomiędzy nimi.

 Więcej: janbozy.lublin.pl