Norwegowie coraz częściej umierają na Alzheimera i demencjęwww.mojanorwegia.pl/Rynek Seniora - 10 listopada 2015 14:20


Przyczyną coraz większej liczby zgonów w Norwegii jest Alzheimer i demencja. W ciągu ostatnich dwudziestu lat znacząco natomiast zmniejszyła się liczba osób umierających na zawał i udar mózgu (kolejno o 70 i 60 proc.).

Folkehelseinstitutte, norweski Instytut Zdrowia, opublikował właśnie tegoroczne dane na temat najczęstszych przyczyn śmierci w Norwegii. Na szczycie listy znajdują się choroby serca i układu krążenia - w całym kraju zmarło na nie prawie 12 tys. osób. Drugie na liście są nowotwory, które są przyczyną śmierci około 11 tys. ludzi. Zaraz za nimi plasuje się demencja i choroba alzheimera, które spowodowała śmierć 3 tys. osób: w ciągu 14 lat liczba zgonów z tego powodu wzrosła o prawie 8 proc.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat znacząco natomiast zmniejszyła się liczba osób umierających na zawał i udar mózgu (kolejno o 70 i 60 proc.). W sumie w 2014 roku w Norwegii zmarło 43 tys. osób, prawie o tysiąc mniej niż w roku poprzednim.

Norwegia to kraj starzejący się, średnia długość życia wynosi tu 81,1 lat.

Więcej: www.mojanorwegia.pl