Nowy minister zdrowia przedstawił wachlarz priorytetów. Mówił też o geriatriiPAP/Rynek Seniora - 25 stycznia 2018 14:53


Odbiurokratyzowanie, dialog, informatyzacja, efektywność, innowacyjność - to słowa definiujące priorytety nowego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Szef MZ przedstawił na sejmowej komisji informację na temat planowanych kierunków działań resortu.

Minister mówił w środę (24 stycznia), że jednym z jego głównych celów jest zmniejszenie biurokracji; wskazywał, że chce, by lekarze i pielęgniarki mogli poświęcić się pacjentom, a nie dokumentacji. Zapowiedział wprowadzenie sekretarek medycznych oraz przegląd procedur i regulacji, by ograniczyć formalności do niezbędnego minimum.

Szumowski podkreślał znaczenie dialogu. Wskazywał, że chce rozmawiać nie tylko o warunkach pracy, ale o szeroko rozumianych problemach ochrony zdrowia.

- Mam nadzieję, że ten dialog (z organizacjami zrzeszającymi pracowników medycznych-PAP) będzie podtrzymany, że te środowiska dodatkowych pieniędzy nie będą traktowały jako możliwości podziału tortu, bo to nie jest tort, to jest nasze dobro wspólne - podkreślił.

- Możemy się spierać w wielu sprawach, jeśli jednak chodzi o podstawowe działania - potrzebujemy konsensusu - dodał.

Powiedział, że chciałby zapoczątkować szeroką debatę, która wyznaczy kierunek działań na najbliższych kilkanaście lat.

Minister podkreślał także, że ważnym elementem systemu powinni być lekarze geriatrzy.

- Jeżeli w tej chwili nie zaczniemy stawiać na geriatrię, to obudzimy się bez geriatrów ze starzejącym się społeczeństwem - powiedział.

Podkreślił, że "lekarz POZ to nie geriatra" i konieczne jest dalsze kształcenie specjalistów w tej dziedzinie.

Jak przypomniał, premier wskazywał w expose, iż przyczyną umieralności Polaków są często choroby układu krążenia i nowotwory.

- Powinniśmy położyć mocny nacisk na mechanizmy, które pozwolą na wykorzystanie nieźle rozwiniętej sieci lecznictwa szpitalnego w kardiologii. Brakuje oczywiście skoordynowanej opieki. Większość pacjentów, która miała zawał, nigdy nie trafia do kardiologa. Jeśli tak będzie, nigdy nie zredukujemy umieralności - mówił.

Szef resortu zdrowia przekonywał też, że bez wprowadzenia skoordynowanego systemu opieki onkologicznej pod postacią Narodowego Instytutu Onkologicznego, "pacjenci onkologiczni będą się tułali od jednostki do jednostki". - Tak być dalej nie może - podkreślał.

Szumowski mówił, że liczy, że dialog z rezydentami doprowadzi do porozumienia.

- Z naszej strony jest dobra wola i otwartość, jestem przekonany i teraz już wiem, po pierwszym spotkaniu, że ze strony rezydentów również jest ta dobra wola i otwartość na rozmowy. Ale są to rozmowy, które są bardzo poważne i oczywiście trudne - powiedział.

Przypomniał, że termin kolejnego spotkania wyznaczono na 1 lutego; zaznaczył, że rozmawia także z dyrektorami placówek dotkniętych wypowiedzeniami klauzuli opt-out. Poinformował, że klauzę wypowiedziało 3960 na 104 tys. lekarzy.

- Nie chciałbym ani tego problemu lekceważyć, ani go wyolbrzymiać. Ten problem na pewno jest - powiedział.

Poinformował, że w 10 województwach nie zgłoszono zaburzeń pracy oddziałów po wypowiedzeniu klauzul; takie kłopoty wystąpiły natomiast w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim i opolskim. Szumowski zapewnił, że resort monitoruje sytuację w szpitalach.

Poinformował, że jednym z priorytetów jego urzędowania będzie informatyzacja. Wskazywał, że dostęp online do recepty i skierowania to oczywiste korzyści dla pacjentów, a informatyzacja to także szansa na uszczelnienie systemu.

- Ten sektor cały czas jest w powijakach. Wiele rządów wielu kadencji próbowało wprowadzić informatyzację w sektorze zdrowia i często kończyło się to spektakularnymi porażkami - ocenił.

Mówiąc o efektywności, minister zapewniał, że chce zadbać o właściwą wycenę świadczeń.

- Jest kilka elementów, które wymagają optymalizacji. Można je poprawić bez dramatycznych zmian systemu, choćby przetargi i struktura zakupowa w placówkach medycznych - powiedział szef MZ.

Jak mówił, 70 proc. przetargów kończy się jedną ofertą, podczas gdy w UE to ok. 4 proc.

- Polskie jednostki są w zderzeniu z dużymi korporacjami trochę bezbronne - ocenił.

Kolejnym elementem, jak wskazywał, jest kontrola przepływu leków. - W tej chwili leki, które państwo dotuje, wypływają za granicę, gdzie są sprzedawane po dużo wyższych cenach - powiedział.

W odniesieniu do innowacyjności Szumowski wskazywał, że badania naukowe i rozwój technologiczny to dostęp do nowoczesnych terapii dla pacjentów i szansa dla gospodarki.

- Przyzwyczailiśmy się traktować system opieki zdrowotnej jako system świadczący usługi, a to też jest system, który jest dziedziną gospodarki i to bardzo potężną dziedziną gospodarki. Powinniśmy wprowadzać pewne innowacyjne rozwiązania - mówił.

Ocenił, że potrzebna jest struktura koordynująca i prowadząca badania na rzecz MZ, rządu czy niekomercyjnych podmiotów.

Minister mówił też, że "leczenie bólu powinno być zaimplementowane w całym systemie, na pewno pediatrycznym".

- Mamy w tej chwili w medycynie możliwości wyeliminowania większości bólu okołozabiegowego, który wiąże się z gigantyczną traumą najmłodszych pacjentów. Chciałbym, by zespoły leczenia bólu były we wszystkich tych jednostkach, gdzie są wykonywane istotne zabiegi i operacje u dzieci - dodał.

Odpowiadając na pytania posłów - czy planuje zmiany w dostępie do antykoncepcji awaryjnej - Szumowski powiedział, że nie zastanawiał się nad zmianami w tym obszarze oraz że nie jest to jego priorytet. Odnosząc się do przepisów regulujących przeprowadzanie aborcji, powiedział: - Jeżeli będzie ustawa, która będzie wymagała stanowiska rządu, to takie stanowisko przedstawimy.

Poinformował, że nowe standardy opieki okołoporodowej zostaną zaprezentowane jeszcze w pierwszym kwartale.

Z kolei odnosząc się do pytań posłów o smog, minister przypomniał, że rząd podjął już działania w kierunku walki z tym problemem.

- Oczywiście, że smog jest czynnikiem, który może warunkować wyższą śmiertelność, tak jak inne niekorzystne czynniki cywilizacyjne i jest w Polsce problem ze smogiem. Będziemy współpracowali bardzo ściśle jako rząd, żeby ten problem rozwiązać - zapewnił.

Minister przekazał też, że projekt rozporządzenia dot. planowania dyżurów medycznych będzie zmodyfikowany.

- Lekarz dyżurujący na wielu oddziałach - projekt wisi na RCL (Rządowe Centrum Legislacji) w konsultacjach; jest tam jeszcze, bo chciałbym poznać opinie, by móc zmodyfikować to rozporządzenie - powiedział szef MZ. - Ono na pewno będzie zmodyfikowane. (…) Nie może być tak, by lekarz okulista dyżurował na chirurgii i odwrotnie - dodał.

Odnosząc się do pytań o ewentualną nowelizację ustawy wprowadzającej sieć szpitali, powiedział:

- Nie możemy zmieniać co chwila legislacji. Pozwólmy tej ustawie funkcjonować, ona pewne absurdy reguluje.

Wskazał, że takim absurdem był np. wymóg, by duże szpitale kliniczne stawały do konkursów w celu uzyskania finansowania z NFZ. - Pozwólmy tej ustawie działać i przyjrzyjmy się, co w niej ewentualnie można ulepszyć - dodał.

Pytany, czy planuje ułatwienia dla lekarzy z zagranicy do podejmowania pracy w Polsce, powiedział:

- W większym stopniu czuję się odpowiedzialny za lekarzy polskich pracujących u nas i u nas wykształconych i pielęgniarki polskie, które są wykształcone w Polsce. Oczywiście nasi koledzy z Ukrainy, z Białorusi oraz z innych krajów, pracują świetnie, natomiast nie chciałbym, żeby powstało wrażenie (...), że rozwiązaniem problemów kadrowych jest ściągnięcie kolegów zza wschodniej granicy - powiedział.

Dodał jednocześnie, że "jakieś rozwiązanie możemy zaproponować, pewnie wzorując się na innych państwach".

Szumowski zapowiedział, że chciałby zweryfikować wycenę wszystkich procedur medycznych.

- Nie może być tak, że pewne dziedziny medycyny są deficytowe z założenia, a inne generują bardzo wysokie przychody. Chcielibyśmy, żeby to było jednak zrównoważone - powiedział.