Polscy pacjenci za długo czekają na rehabilitację onkologicznąKL,WHC/Rynek Seniora - 12 października 2016 10:10


Zdaniem ekspertów, polscy pacjenci mają ograniczony dostęp do rehabilitacji onkologicznej. Jak wynika z najnowszego OnkoBarometru Fundacji WHC, pacjenci onkologiczni na rehabilitację oczekują w długich kolejkach, od 4 do 8 miesięcy.

Rehabilitacja onkologiczna jest ważnym elementem terapii. Zgodnie a aktualną wiedzą medyczną, zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań związanych z chorobą, a także pozwala przyspieszyć powrót do sprawności psychofizycznej i aktywności życiowej. W najnowszym raporcie WHC, sprawdzony został dostęp do rehabilitacji onkologicznej dla pacjentek z przebytym rakiem piersi, u których w wyniku usunięcia węzłów chłonnych wystąpił obrzęk limfatyczny.

Z uzyskanych danych wynika, że średni czas oczekiwania na rehabilitację na oddziałach dziennych wynosi 5,8 mies. w Centrach Onkologii i 8,6 mies. w innych placówkach posiadających kontrakt z NFZ. Z kolei na uzyskanie rehabilitacji onkologicznej w trybie ambulatoryjnym, pacjentki oczekują od 4,6 mies. w Centrach Onkologii i 6,1 mies. w pozostałych placówkach.

Rehabilitacja onkologiczna możliwa jest również w ramach opieki uzdrowiskowej, gdzie kolejki sięgają od 16 miesięcy na Podkarpaciu do 32 miesięcy na Śląsku. W przypadku pilnych wskazań, istnieje również możliwość rehabilitacji w ramach tzw. poszpitalnego pobytu w sanatorium, gdzie średni czas oczekiwania wynosi 6 miesięcy.

Możliwości terapii i rehabilitacji
Problem spowodowany dolegliwościami w sferze sprawności ruchowej jest bardzo powszechny i często poruszany przez pacjentki podczas wizyty u onkologa. Powodem spadku sprawności kobiet po przebytym zabiegu chirurgicznym jest usunięcie węzłów chłonnych pachowych, które powoduje ograniczenie ruchowe i może prowadzić do obrzęku limfatycznego kończyny po stronie operowanej.

W leczeniu obrzęku limfatycznego stosuje się różne metody z zakresu fizjoterapii. Terapia powinna trwać do końca życia pacjentki, być intensywna i prowadzona pod okiem doświadczonego w tej dziedzinie rehabilitanta.

Rehabilitacja zalecana jest już na etapie leczenia szpitalnego. Ma ona na celu pokazanie pacjentkom najważniejszych ćwiczeń usprawniających kończyny po stronie operowanej. Niestety w wyniku braku zatrudnienia w placówkach onkologicznych rehabilitantów, dostęp do tego świadczenia pacjentki mają bardzo ograniczony.