Posiadanie dzieci sprawia, że kobiece telomery wydają się o 11 lat starszePAP/Rynek Seniora - 14 marca 2018 14:16


Kobiety, które rodziły, mają krótsze telomery w porównaniu do kobiet, które nigdy nie doświadczyły porodu - wykazały ostatnie badania przeprowadzone przez naukowców z George Mason University w Fairfax (USA).

Artykuł na ten temat ukazał się w czasopiśmie "Human Reproduction".

Telomery to końcowe odcinki DNA w naszych chromosomach. Stanowią rodzaj ochronnej czapeczki, która podczas replikacji DNA ochrania wewnętrzne regiony chromosomów, ale też skraca się z każdym podziałem komórki.

Długość telomerów od dawna wiązana jest z podatnością na różnorakie choroby oraz długością życia, jednak opisywane badanie jest pierwszym, które analizuje związek pomiędzy ich długością a posiadaniem dzieci.

Dr Anna Z. Pollack, główna autorka badania, wykazała, że telomery kobiet, które mają dzieci, są znacząco krótsze. - Tak, jakby należały do osoby o 11 lat starszej - wyjaśnia Pollac.

Jak zaznacza, jest to niezwykle duża zmiana długości - większa niż ta, którą powoduje palenie papierosów czy otyłość.

- Nasze badanie miało charakter przekrojowy i dlatego nie jesteśmy w stanie określić przyczynowości omawianej zależności. W zbiorze danych brakowało informacji na temat czynników społecznych, stresu i stanu płodności badanych kobiet. Z tego powodu konieczne są dalsze badania na potwierdzenie naszej teorii - mówi dr Pollac. - Jednak uzyskane wyniki sugerują, że historia żywych narodzin może być związana z przyspieszonym starzeniem się komórek.