Prezes NRL dopytuje ministra zdrowia o leki 75+NIL/Rynek Seniora - 31 sierpnia 2016 08:57


Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie treści komunikatu adresowanego do lekarzy specjalistów dotyczący kontynuacji leczenia pacjentów 75+ uprawnionych do bezpłatnych leków.

W ostatnim akapicie komunikatu wskazuje się, że „zmiana przez lekarza specjalistę stosownego leku na inny, znajdujący się na wykazie leków bezpłatnych dla pacjentów 75+ może stać się podstawą kontroli zasadności prowadzonej ordynacji leków o ile, dotychczas stosowany lek, będący lekiem tzw. pierwszej linii leczenia, był skuteczny.”

Wątpliwości w tym zakresie budzi fakt, że w ramach prowadzonego leczenia specjalistycznego to lekarz specjalista decyduje o stosowanych lekach, natomiast receptę na lek refundowany pacjentowi 75+, zgodnie z przyjętymi zasadami tego projektu wystawić może lekarz POZ. Zatem decyzję lekarza specjalisty o zmianie prowadzonej farmakoterapii na lek dostępny z oznaczeniem S realizował będzie poprzez wystawienie recepty lekarz POZ.

Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób decyzja lekarza specjalisty prowadzącego leczenie specjalistyczne o zmianie farmakoterapii, może skutkować podważaniem ordynacji leków przez lekarza POZ, kontynuującego „ustawione” przez specjalistę leczenie - czytamy w piśmie prezesa NIL do Ministerstwa Zdrowia.

Więcej: nil.org.pl/aktualnosci