Reumatologia: skoordynowana opieka zracjonalizuje kosztowną terapięLuiza Jakubiak/Rynek Seniora - 15 marca 2016 13:27


Medycyna personalizowana weszła do użycia przede wszystkim w onkologii. Dobiera się indywidulaną terapię dla pacjenta, by zwiększyć skuteczność leczenia i zmniejszyć działania niepożądane. Czy jej zastosowanie jest możliwe także w reumatologii?

- Obecnie są prowadzone badania genetyczne, które wykazują pewien polimorfizm genów u chorych na schorzenia reumatologiczne. Jeśli przełoży się to na codzienną praktykę, będziemy mogli dzięki badaniom genetycznym dostosować leczenie do pacjenta, które niwelowałoby występowanie objawów niepożądanych i z założenia wydłuży czas osiągnięcia remisji u pacjenta, co jest głównym celem terapii - mówiła prof. Brygida Kwiatkowska, p.o. zastępcy dyrektora ds. klinicznych, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher podczas sesji „Terapeutyczne wyzwania i przyszłość reumatologii” w ramach katowickiego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

- W reumatologii, mimo jednego rozpoznania, schorzenia są heterogenne i każdy pacjent ma indywidualny przebieg choroby, a więc także indywidualną reakcję na leczenie. Pewne osoby z predyspozycjami genetycznymi będą lepiej reagowały na konkretne leki, inne nie. W przyszłości prawdopodobnie dojdziemy do tego, że będziemy typować pacjenta genetycznie i warunkować - zgodnie z występowaniem pewnego polimorfizmu genów - dobór terapii celowanej - uważa prof. Kwiatkowska.

Jej zdaniem, to czym mogą obecnie posiłkować się specjaliści w chorobach reumatycznych to wiedza, jakie są złe czynniki prognostyczne pewnej grupy schorzeń: - Wiemy, jakich chorych powinniśmy wcześniej leczyć agresywnie. Na pewno te złe czynniki prognostyczne powinny być brane pod uwagę pod kątem indywidualizacji terapii.

Eksperci na sesji podkreślali, że reumatologia to powszechne schorzenia typu degeneracyjnego układu ruchu, ale to są też choroby stosunkowo rzadkie i mało znane w populacji. Dlatego leczenie tych chorych natrafia często na bariery w postaci nieświadomości istnienia skojarzeń różnych chorób, które można leczyć tym samym lekiem, ale w innym schemacie. Już dziś reumatolodzy leczą chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów, z zapaleniem nieswoistym jelit i z zapaleniem błony naczyniowej oka.

- Medycyna spersonalizowana oznacza więc również zmianę organizacji leczenia i patrzenia na pacjenta całościowo. Trafiają do nas czasem pacjenci, którzy mają pięć różnych zaburzeń immunologicznych, niekoniecznie powiązanych ze sobą. Choroby lubią się pakietować. Skoordynowana opieka pozwoliłaby racjonalizować kosztowną terapię - mówiła prof. Kwiatkowska.