Słupsk: są miejsca na rehabilitację seniorów z zaburzeniami pamięcigp24.pl/Rynek Seniora - 04 stycznia 2017 12:00


Oddział Dzienny Psychiatryczny SON dysponuje wolnymi miejscami w grupie rehabilitacyjnej dla seniorów z zaburzeniami pamięci. Koszt leczenia w całości pokrywa NFZ.

Słupski Oddział Dzienny Centrum Psychiatrii SON, przy ul. Piłsudskiego 5e prowadzi leczenie dla osób starszych z depresją, chorobą otępienną lub z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Spotkania grupy potrwają jeszcze ponad dwa miesiące. 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. od 8 do 13. W tym czasie pacjenci mogą korzystać m.in. z terapii zajęciowej, treningu poznawczego, muzykoterapii, zajęć plastycznych, ruchowych i spacerów. Mają również zapewniony obiad. Na zajęcia można zapisywać seniorów, którzy są w miarę samodzielni i kontaktowi. Terapia jest bezpłatna, wystarczy na nią skierowanie od psychiatry lub od lekarza pierwszego kontaktu oraz dowód ubezpieczenia.  

Więcej: www.gp24.pl