Smog to "zagrożenie bardziej teoretyczne"? Zaskakujące słowa ministra zdrowiaPAP/Rynek Seniora - 04 stycznia 2017 11:34


Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł stwierdził, że na zdrowie Polaków gorzej wpływa znaczący odsetek palaczy niż smog.

Minister na antenie TOK FM mówił, że problem smogu w Polsce nie jest niczym nowym. Radziwiłł wskazywał, że lubimy mówić o zagrożeniach troszkę bardziej teoretycznych, w sytuacji, kiedy styl życia, jaki przyjmujemy, jest wielokrotnie bardziej szkodliwy. Przypominał, że znaczna część Polaków ciągle pali papierosy, chociaż to pewne zagrożenie dla zdrowia.

Przekonywał, że nie ma w tej chwili żadnego powodu do paniki ze względu na stan powietrza w kraju.

- Nie ma ze strony ministerstwa bicia na alarm? - dopytywał reporter TOK FM. - Nie sądzę, żeby było to odpowiednią reakcją - odparł polityk, dodając, że od dziesięcioleci pracuje się nad tym, by powietrze było zdrowsze.

Więcej: www.tokfm.pl

Greenpeace komentuje:

Wypowiedź ministra zdrowia jest co najmniej zaskakująca. Smog to realne i śmiertelne zagrożenie - powiedział Paweł Szypulski z Fundacji Greenpeace. - Związek zanieczyszczenia powietrza z chorobami układu krwionośnego, układu oddechowego i układu nerwowego, a także rakotwórcze działanie pyłów zawieszonych i benz(a)pirenu są naukowo udowodnione.

Zanieczyszczenie powietrza powoduje w Polsce blisko 50 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. Zdarzają się dni, w których przebywanie na “świeżym powietrzu” może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Jednak minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w wywiadzie dla radia TOK FM udzielonym 3 stycznia br. określił smog mianem “zagrożenia troszkę bardziej teoretycznego”.

Bezpośrednie zagrożenie zdrowotne związane z zanieczyszczeniem powietrza dobrze ilustrują wyniki analiz przeprowadzonych przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W dniach, których występuje szczególnie wysoki poziom zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10, ogólna liczba zgonów rośnie o 6%, a liczba udarów mózgu aż o 9%. Umieralność podwyższona jest także w ciągu kilkunastu dni od epizodu smogowego.

 W związku z konsekwencjami zdrowotnymi, z którymi wiąże się smog, wiodące organizacje medyczne - Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polska Liga Walki z Rakiem oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, a także Fundacja Greenpeace Polska - zaapelowały w listopadzie 2016 r. do ministra środowiska o ułatwienie dostępu do informacji o niebezpiecznym stężeniu smogu.

 We wspólnym stanowisku organizacje postulują obniżenie obowiązujących obecnie poziomów informowania i alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza szkodliwym pyłem zawieszonym (PM10) do 100 μg/m3. Poziomy, po przekroczeniu których pojawia się obowiązek poinformowania społeczeństwa lub ogłoszenia alarmu smogowego, są w Polsce niemal trzykrotnie wyższe niż przeciętnie w innych krajach europejskich.