Suplementy z chrząstką rekina potencjalnie niebezpieczne?kopalniawiedzy.pl/Rynek Seniora - 01 września 2016 08:52


Badania stężenia rtęci i BMAA w płetwach i mięsie 10 gatunków rekinów wykazały, że osiągają one poziom mogący zagrażać ludzkiemu zdrowiu. BMAA, czyli 3-Metyloamino-L-alanina, to neurotoksyna kojarzona ostatnio przez badaczy z chorobami neurodegeneracyjnymi - alzheimerem i stwardnieniem zanikowym bocznym.

Jak informuje serwis kopalniawiedzy.pl, badania przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Miami (USA), a próbki tkanek płetw i mięśni pobrano od gatunków występujących w Atlantyku i Pacyfiku.

Stężenia rtęci i BMAA w płetwach i mięsie wszystkich gatunków rekinów osiągały poziom mogący zagrażać ludzkiemu zdrowiu (w przypadku Hg wynosiły one od 0,05 do 13,23 ng/mg). Amerykanie podkreślają, że rtęć i BMAA same w sobie są toksyczne, zaś razem mogą oddziaływać synergicznie.

Produkty rekinie, w tym płetwy, chrząstki i mięso, są bardzo popularne w Azji i w społecznościach azjatyckich na całym świecie. Części ciała tych ryb wykorzystuje się w medycynie chińskiej. Na całym świecie stosuje się też suplementy z chrząstką rekina.

Więcej: www.kopalniawiedzy.pl