Świadczenia zdrowotne na które Polacy oczekują najdłużej to...PWX/Rynek Seniora - 12 grudnia 2016 11:59


Zgodnie z Barometrem Fundacji WHC, średni czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne od wielu lat utrzymuje się na stałym poziomie. Aktualnie czas oczekiwania wynosi 2,9 mies. Negatywny trend w dostępie do świadczeń zdrowotnych utrzymuje się.

Świadczenia na które Polacy oczekują najdłużej to endoprotezoplastyka stawu kolanowego (ok 3,5 roku) oraz operacja usunięcia zaćmy (ok 2 lat). Ponad 0,5 mln pacjentów oczekuje w Polsce na operację usunięcia zaćmy.

Jak pokazuje najnowszy Barometr WHC (stan na październik/listopad 2016 r.), czas oczekiwania na operację usunięcia zaćmy wynosi średnio 23,5 miesiąca.

Zdesperowani pacjenci coraz częściej szukają sposobów na ominięcie kolejek: migrują pomiędzy województwami, leczą się prywatnie bądź wybierają leczenie za granicą, korzystając z możliwości jakie daje im tzw. „Dyrektywa o transgranicznej opiece zdrowotnej”. Zgodnie z założeniami dyrektwy pacjent ma prawo skorzystać ze świadczeń za granicą (na terenie UE), a następnie ubiegać się o zwrot kosztów od NFZ. Kraje w których Polacy najczęściej leczą zaćmę to Czechy i Niemcy - podaje WHC.

W 2015 roku złożono 4872 wniosków o zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych, które udzielane były na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej, na łączną kwotę 17 741 922, 46 zł. Najczęściej udzielanym świadczeniem za które NFZ dokonał w 2015 roku zwrotu kosztów, były operacje usunięcia zaćmy - dotyczyło ich 3133 wniosków o zwrot kosztów, na ogólną liczbę 4 872 wniosków (więcej o leczeniu zaćmy w Barometrze WHC).

- Dotychczasowa praktyka pokazuje, że nie występują realne zagrożenia ze strony opieki transgranicznej dla systemu finansowania opieki zdrowotnej w Polsce - mówi Tomasz Pęcherz, Prezes Fundacji Watch Health Care. Liczba wniosków o zwrot kosztów leczenia za granicą mogłaby być znacznie większa, ale wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieją takie możliwości - dodaje Pęcherz.

Innym sposobem na ominięcie kolejki jest znalezienie ośrodka, gdzie czas oczekiwania jest najkrótszy. W najnowszym Barometrze przedstawiamy dostępność do leczenia zaćmy, z podziałem na województwa.

Najdłuższy czas oczekiwania odnotowano w województwach: opolskim - średnio 41,9 (mies.), śląskim (31,6 mies.) i warmińsko-mazurskim (28,8 mies.). Według danych WHC najkrócej na zabieg oczekuje się w województwie podkarpackim (11,4 mies.) oraz w województwie kujawsko-pomorskim (12,4 mies.).

Oprócz długich kolejek do operacji zaćmy i endoprotezoplastyki, problemem nadal pozostaje dostęp do lekarzy specjalistów. Średni czas oczekiwania wynosi 2,5 miesiąca. Jednak w przypadku niektórych specjalności kolejki są drastycznie dłuższe: endokrynolog (9,2 mies.); ortodonta (7,7 mies.); angiolog (7,1 mies.); urolog (5,3 mies.); neurochirurg (5,2 mies.); urolog dziecięcy (4,8 mies.); kardiolog (4,1 mies.); immunolog (4 mies.); chirurg plastyczny (3,8 mies.); chirurg naczyniowy (3,4 mies.).

Zgodnie z raportem, nie ma obecnie dziedziny medycyny, w której nie odnotowano by bariery dostępu do świadczeń zdrowotnych. Od momentu rozpoczęcia monitorowania kolejek przez WHC, płatnik publiczny w dalszym ciągu nie zapewnia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych.