Telemedycyna: rozwiązania dla starszych pacjentów kardiologicznychWOK/Rynek Seniora - 22 czerwca 2015 10:48


W jaki sposób rozwiązania telemedyczne mogą wspomagać opiekę nad pacjentami kardiologicznymi w podeszłym wieku? Na to pytanie odpowiada prof. Piotr Hoffman z Kliniki Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii Warszawie, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego*.

- Rozwiązania telemedyczne powinny być wykorzystywane w opiece nad tą grupą chorych. Często bowiem jest tak, że te osoby wymagają szybkiej, prostej porady, która nie wymaga badania. Chodzi np. o przekazanie informacji dotyczących dawkowania leków czy zgłoszenia dodatkowych dolegliwości - mówi prod. Hoffman. - Oczywiście, telemedycyna - jak każde narzędzie - ma także swoje ograniczenia.

* Wypowiedź zarejestrowana podczas I Forum Rynku Seniora (Warszawa, 18 czerwca 2015 r.).

{film;5867}