To nie objawy starości, to "tylko" depresjaKLX, ITAKA/Rynek Seniora - 15 grudnia 2016 11:17


Objawy depresji osób starszych mylone są bardzo często z problemami związanymi z podeszłym wiekiem osoby chorej. Smutek, wycofanie, zamknięcie w sobie, zaniki pamięci, kłopoty z orientacją w przestrzeni - to wcale nie muszą być naturalne objawy starości. To może być depresja.

W świadomości społeczeństwa depresja zarezerwowana jest dla osób młodszych, aktywnych zawodowo, które przerastają obowiązki rodzinne, niedosypiają, mają problemy. 

Jak mówił nam wcześniej prof. Tadeusz Parnowski, kierownik II Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, nawet połowa seniorów może cierpieć z powodu depresji. 

Profesor wskazywał, że specyfika problemów psychicznych osób w wieku podeszłym polega na tym, że mogą one być reakcją słabnącego organizmu na bodźce zewnętrzne bądź efektem specyficznych chorób dla wieku podeszłego ( chorób somatycznych i ośrodkowego układu nerwowego).

- Depresja występuje tu  częściej niż w wieku średnim. Najczęściej jest to pochodna chorób somatycznych, jak np. cukrzyca. Około 30 proc. chorych na cukrzycę typu II w wieku podeszłym ma lub będzie miało depresję. Dzieje się tak, ponieważ choroba ta niszczy naczynia, a tym samym pogarsza się ukrwienie mózgu, co może wywoływać depresję - tłumaczył specjalista. 

Depresja współistnieje także przy nadciśnieniu tętniczym czy chorobie Alzheimera. Jej przyczyną są też liczne czynniki psychospołeczne, zwłaszcza straty, które towarzyszą seniorom.

Eksperci podkreślają, że osoby starsze miewają myśli samobójcze i zdarza się, że porywają się na własne życie. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i szczególne zwrócenie uwagi na potrzeby naszych „starszych” bliskich, zanim będzie za późno.

Bardzo ważne jest zapewnienie osobom starszym zarówno wsparcia psychicznego, społecznego jak i farmakologicznego. Istotnym aspektem jest również motywowanie do aktywności fizycznej – odpowiednio dobranej do stanu fizycznego i możliwości indywidualnych – która powoduje wydzielanie się w mózgu substancji wpływających na poprawę nastroju.

Fundacja ITAKA widząc rosnącą skalę tego problemu i potrzebę informowania o nim zarówno osoby starsze jak i osoby młodsze, które mają w swoim otoczeniu bliskich w podeszłym wieku, rozpoczęła kampanię informacyjną „Srebrny odcień depresji”.

W ramach kampanii w grudniu 2016 r. i styczniu 2017 r. Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA 22 654 40 41.