Ważny komunikat ZUS dla ośrodków rehabilitacyjnychZUS/Rynek Seniora - 20 września 2016 14:23


Departament Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosił dziś (20 września) konkursy ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w latach 2017-2019.

20 września 2016 r. na stronie internetowej Zakładu pod adresem www.zus.pl w zakładce "Konkursy ofert" zostały ogłoszone postępowania konkursowe na prowadzenie rehabilitacji leczniczej w kilku profilach schorzeń. Oferty kierowane są do ośrodków rehabilitacyjnych oferujących obiekty, w których będzie prowadzona rehabilitacja lecznicza w latach 2017-2019, położonych na terenie Polski.

ZUS wymienia schorzenia mające być leczone w systemie stacjonarnym: narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowy, narządu głosu, schorzenia onkologiczne po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego oraz schorzenia psychosomatyczne. 

Konkursy dotyczą również schorzeń leczonych w systemie ambulatoryjnym:

- narządu ruchu dla ośrodków rehabilitacyjnych oferujących obiekty, w których będzie prowadzona rehabilitacja lecznicza, położonych na terenie miast: Warszawa, Kraków, Łódź, Lublin, Wrocław, Częstochowa, Radom, Poznań, Szczecin, Siedlce, Białystok, Katowice, Sosnowiec, Gdańsk, Wałbrzych (do konkursu ofert dla miasta Wałbrzych mogą również przystąpić ośrodki rehabilitacyjne położone na terenie miejscowości Szczawno-Zdrój), Bydgoszcz, Kielce, Zabrze, Gorzów Wielkopolski, Opole

- układu krążenia dla ośrodków rehabilitacyjnych oferujących obiekty, w których będzie prowadzona rehabilitacja lecznicza, położonych na terenie miast: Łódź, Poznań, Lublin

- układu krążenia z możliwością rehabilitacji monitorowanej telemedycznie dla ośrodków rehabilitacyjnych oferujących obiekty, w których będzie prowadzona rehabilitacja lecznicza, położonych na terenie miast: Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk.

Oferty należy złożyć do Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2016 r. do godz. 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi 7 października 2016 r. o godz. 10.

Bardziej szczegółowe informacje, zawierające m.in dane dot. ilości turnusów i miejsc w określonym profilu schorzeń znajdują się TUTAJ.