Wiceminister Pinkas: w edukacji zdrowotnej odniesiemy sukcesPAP/Rynek Seniora - 30 września 2016 13:29


Myślę, że w zdrowiu publicznym odniesiemy spektakularny sukces - powiedział wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas, komentując Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020. Poinformował, że obecnie trwają konkursy na realizację poszczególnych założeń programu. WŚród pięciu celów operacyjnych NPZ jest zdrowie osób starszych.

Narodowy Program Zdrowia jest publikowany na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym. Premier Beata Szydło rozporządzenie w sprawie programu podpisała w połowie września.

Pinkas podkreślił, że dzięki NPZ możliwe będzie prowadzenie szerokiej edukacji zdrowotnej. Przyczyni się on także m.in. do rozwoju polskich placówek naukowych i pozwoli zafunkcjonować wielu organizacjom zajmującym się zdrowiem publicznym.

- Jest to kompletnie nowa jakość, jesteśmy z tego niezwykle dumni. Mam wrażenie, że odmieni to sytuację obywateli, którzy będą mieli dostęp do rzetelnej wiedzy, zaczną prowadzić zdrowy tryb życia (...). Myślę, że w zdrowiu publicznym odniesiemy spektakularny sukces - powiedział Pinkas.

Nie możemy dopuścić do depopulacji
W ostatnich dniach ogłaszane są konkursy na realizację poszczególnych celów programu.

W projekcie programu przygotowanym jeszcze przez poprzedni rząd określono pięć celów operacyjnych NPZ, które dotyczyły: zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, zdrowia osób starszych, ograniczenia stosowania używek oraz narażenia na środowiskowe i biologiczne czynniki ryzyka. Obecne kierownictwo ministerstwa dopisało szósty cel: zdrowie prokreacyjne.

Pinkas pytany, czy któryś z celów programu jest priorytetowy, zaznaczył, że wszystkie one są szczególnie ważne. - Oczywiście dla mnie najważniejszy jest cel związany ze zdrowym żywieniem i aktywnością fizyczną. Także bardzo istotny jest cel prokreacyjny. Musimy doprowadzić do sytuacji, żeby w Polsce nie dochodziło do depopulacji. To jest coś niezwykle ważnego - powiedział.

Usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych
W ramach NPZ zaplanowano m.in. działania informacyjno-edukacyjne promujące zdrowy styl życia, zapewnianie dostępności do zajęć polegających na aktywności fizycznej, a także wsparcie rodzin z problemem otyłości (np. poprzez pomoc dietetyczną). Zwiększana ma być także dostępność do leczenia osób uzależnionych, zaplanowano też zapobieganie zaburzeniom psychicznym.

Podejmowane mają być także inicjatywy na rzecz profilaktyki chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska oraz chorób zawodowych. Rozwijane będą także usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze i rehabilitacyjne dostosowane do potrzeb osób starszych i niesamodzielnych. W ramach NPZ prowadzone mają być także m.in. badania dotyczące zdrowia prokreacyjnego.