Władze Opola chcą remontować ZOZ-y i uruchomić poradnię geriatrycznąRadio Opole/Rynek Seniora - 28 września 2016 09:40


Zakłady opieki zdrowotnej w Opolu są w stabilnej kondycji finansowej. Wszystkie ZOZ-y (Centrum, Śródmieście i Zaodrze) zakończyły pierwsze półrocze bieżącego roku z dodatnim wynikiem. W placówkach planowane są remonty, zakupy sprzętu i wprowadzenie e-usług, a w ZOZ Zaodrze miasto chce utworzyć poradnię geriatryczną.

Wynik finansowy SP ZOZ Centrum wyniósł ponad 80 tys. zł, wynik Śródmieścia to ponad 53 tys., a wynik Zaodrza - ponad 27 tys. - informuje Radio Opole.

Naczelnik wydziału polityki społecznej opolskiego ratusza Dariusz Sołek informuje, że w zakładach planowane są remonty i prace odświeżające wnętrza, a w dwóch placówkach zakup aparatów RTG. Oprócz tego miasto chce, by ośrodki świadczyły e-usługi, a ponadto dąży do zakontraktowania poradni geriatrycznej w przychodni przy ulicy Licealnej (ZOZ Zaodrze).

Naczelnik precyzuje, że zostały już podjęte pierwsze rozmowy w sprawie stworzenia poradni i wyraża nadzieję, że dojdzie do jej uruchomienia, ponieważ "takiej poradni po prostu w mieście nie ma, jest to kolejna nisza, którą zauważyliśmy".

Więcej: www.radio.opole.pl