Z małych miast mogą zniknąć oddziały geriatrycznermf24.pl/Rynek Seniora - 10 sierpnia 2017 10:24


Reforma służby zdrowia, która wchodzi w życie w październiku, spowoduje, że niektóre szpitale powiatowe nie dostaną pieniędzy na takie placówki - alarmuje RMF FM.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2035 roku 23 proc. polskiego społeczeństwa będą stanowili seniorzy po 65. roku życia. Powinni oni otrzymać specjalistyczną opiekę medyczną, jednak po wprowadzeniu reformy służby zdrowia w październiku z małych powiatowych szpitali mogą zniknąć oddziały geriatryczne.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że po reformie dostęp do lekarzy specjalistów będzie szybszy, a podział środków sprawiedliwszy. Tymczasem ustawa o sieci szpitali przewiduje stworzenie kilku stopni referencyjności. Wiele niewielkich szpitali powiatowych otrzymało 1. stopień referencyjności, a co za tym idzie, nie dostaną one funduszy na utrzymywanie oddziału geriatrycznego. W takim przypadku będą mogły wcielić taki oddział do oddziału chorób wewnętrznych i tam leczyć starszych pacjentów. Może się to jednak wiązać ze zmniejszeniem liczby dostępnych łóżek.

Tylko województwie małopolskim mogą zniknąć oddziały geriatryczne w Wadowicach, Brzesku, Gorlicach. Na pewno pozostaną w krakowskich szpitalach. To może jednak spowodować, że część pacjentów będzie zmuszona dojeżdżać do stolicy Małopolski z mniejszych miejscowości.

Czytaj: www.rmf24.pl