Zaskakujące badanie: mózg tworzy neurony do późnej starości?PAP/Rynek Seniora - 06 kwietnia 2018 15:31


Naukowcy z Columbia University twierdzą, że nawet w wieku starczym rejon mózgu zwany hipokampem produkuje nowe komórki nerwowe. To wynik sprzeczny z rezultatami innego, niedawno opublikowanego badania.

Trwa spór o to, czy w dorosłym mózgu człowieka powstają neurony. Całkiem niedawno naukowcy z University of California w San Francisco donieśli o szczegółowym badaniu próbek ludzkich mózgów, według którego, po zakończeniu dzieciństwa nowe komórki nerwowe praktycznie już w mózgu człowieka nie powstają.

Teraz, na łamach pisma "Cell Stem Cell" zespół z Columbia University zaprezentował wyniki równie przekonującego badania, które pokazuje, że ludzki mózg, a konkretnie jego rejon zwany hipokampem (odpowiedzialny m.in. za działanie pamięci i przetwarzanie emocji) tworzy nowe neurony aż do starości.

Autorzy publikacji przebadali hipokampy 28 wcześniej zdrowych osób w wieku od 14 do 79 lat, które nagle zmarły. Jak twierdzą, to pierwszy przypadek, w którym naukowcy sprawdzili pod kątem obecności nowych neuronów oraz pod kątem ukrwienia całe hipokampy uzyskane krótko po śmierci dawców.

Badacze zwracają jednocześnie uwagę na badania prowadzone na gryzoniach i naczelnych, które pokazały zachodzący z wiekiem spadek intensywności tworzenia nowych neuronów. Nowe rezultaty sugerują, że u człowieka dzieje się inaczej.

- Odkryliśmy, że starsi ludzie podobnie jak młode osoby mają zdolność tworzenia w hipokampie tysięcy nowych neuronów z komórek progenitorowych - relacjonuje główna autorka pracy prof. Maura Boldrini.

- Zauważyliśmy także podobne objętości hipokampa w różnych grupach wiekowych. Niemniej, starsze osoby miały słabiej rozwiniętą sieć naczyń krwionośnych, co być może powoduje, że nowe neurony tworzą u nich mniej połączeń - wyjaśnia badaczka.

Seniorzy mieli też mniejszą liczbę pochodzących z komórek macierzystych, nieaktywnych komórek progenitorowych, z których potem mogą powstawać neurony.

Prof. Boldrini spekuluje, że ten mniejszy zapas komórek, gorsze ukrwienie i słabsze tworzenie połączeń między neuronami mogą być przyczyną spadku zdolności poznawczych i zwiększenia wrażliwości emocjonalnej w późniejszym wieku.

- Możliwe jest, że zachodząca w hipokampie neurogeneza podtrzymuje specyficzne dla ludzi zdolności poznawcze i jej spowolnienie może być powiązane ze spadkiem poznawczo-emocjonalnej odporności - mówi autorka badania.

Jej zdaniem, przyszłe badania nad starzeniem się mózgu pokażą, jak na powstawanie, dojrzewanie i przetrwanie komórek nerwowych wpływają hormony, czynniki regulujące działanie genów i różnorodne zależności międzykomórkowe.