Zbadano wpływ seksu w starszym wieku na serce. Wnioski zaskakująkopalniawiedzy.pl/Rynek Seniora - 07 września 2016 09:57


Ustalenia pierwszego dużego badania wpływu seksu na zdrowie serca w starszym wieku zadają kłam szeroko akceptowanemu założeniu, że seks zapewnia wszystkim jednakowe korzyści zdrowotne.

Zespół prof. Hui Liu z Uniwersytetu Stanowego Michigan (USA) analizował dane 2204 osób z National Social Life, Health and Aging Project (NSHAP) - informuje serwis kopalniawiedzy.pl. W latach 2005-06 zbierano pierwszą partię danych i wówczas ochotnicy mieli 57-85 lat. Kolejną porcję informacji zbierano 5 lat później.

Okazało się, że starsi mężczyźni, którzy uprawiali seks raz w tygodniu lub częściej, 5 lat później z większym prawdopodobieństwem doświadczali zdarzeń sercowo-naczyniowych (m.in. nadciśnienia, zawału, niewydolności serca oraz udaru) niż panowie nieaktywni seksualnie. Podobnego ryzyka nie wykryto u starszych kobiet.

Uprawianie seksu raz w tygodniu lub częściej narażało starszych mężczyzn na niemal 2-krotnie większe ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych niż w przypadku mężczyzn nieaktywnych erotycznie. Ponadto u panów, dla których seks był bardzo przyjemny lub satysfakcjonujący, ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych było wyższe niż u tych, którzy nie mieli takich odczuć.

U kobiet, dla których seks był bardzo przyjemny czy satysfakcjonujący, ryzyko nadciśnienia 5 lat później było za to niższe niż w przypadku kobiet bez takich odczuć.

Więcej: www.kopalniawiedzy.pl