Znajdą się pieniądze na centra zdrowia psychicznego?PAP/Rynek Seniora - 15 grudnia 2016 11:54


MZ wraz z NFZ pracują nad umożliwieniem kontraktowania centrów zdrowia psychicznego - poinformował w środę (14 grudnia) wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas. Dodał, że projekt Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 został skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Wiceminister Pinkas na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia przedstawił informację o realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) w 2015 r.

Wynika z niej, że w czasie realizacji programu, a więc w latach 2011-2015, o 18,48 proc. zwiększono finansowanie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (z ponad 2 mld zł do prawie 2,4 mld zł).

W minionym roku wzrosło także finansowanie świadczeń opieki psychiatrycznej udzielanych w zakresie leczenia środowiskowego (w porównaniu do 2011 r. o 126,6 proc.). Zwiększyła się również liczba osób objętych opieką środowiskową z 10,6 tys. w 2011 r. do 27,1 tys. w 2015 r.

Wiceminister wskazał, że także w ramach Narodowego Programu Zdrowia realizowane są zadania polegające na promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych. Z kolei zadania polegające m.in. na zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnej opieki zdrowotnej będą realizowane w ramach NPOZP.

Pinkas poinformował, że projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu na lata 2017-2022 w poniedziałek został skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Projekt ten ma przyczynić się do upowszechnienia się środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej realizowanej w centrach zdrowia psychicznego (CZP).

- Obecnie Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzą prace umożliwiające kontraktowanie centrów zdrowia psychicznego - poinformował Pinkas.

Obecna na posiedzeniu komisji przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli poinformowała, że w tym roku izba przeprowadziła kontrolę realizacji zadań NPOZP. Powiedziała, że w większości zadania te nie były realizowane. Wskazała, że gminy nie zrealizowały żadnych zadań, a samorządy powiatowe i województw jedynie częściowo. Ministerstwo Edukacji Narodowej na 9 zadań, które miało realizować, zrealizowało jedynie 2 i to z czteroipółrocznym opóźnieniem.

Przedstawicielka NIK poinformowała również, że Ministerstwo Zdrowia z 32 zadań zrealizowało tylko trzy. Między innymi nie opracowało pilotażowego programu wdrożenia środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej i nie opracowało stosowanych standardów postępowania i procedur medycznych.

- W efekcie tego nie utworzono na terenie kraju żadnego centrum zdrowia psychicznego spełniającego kryteria określone w NPOZP z powodu właśnie zaniechań ministra polegających na nieustaleniu zasad tworzenia i finansowania modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej - powiedziała.

Wskazała także, że niektóre podmioty w swoich sprawozdaniach z realizacji zadań wykazywały środki przeznaczone na zadania, których nie było w NPOZP. Te dane były przekazywane do MZ, a resort ujmował je w swoich sprawozdaniach.

Posłanka Józefa Hrynkiewicz (PiS), podsumowując całość realizacji poprzedniego NPOZP w latach 2011-2015 oceniła, że właściwie mamy do czynienia z klęską realizacji tego programu. Wskazała, że zarówno finansowanie ochrony zdrowia, jak i sposób realizacji tego programu pokazały, że kierownictwo resortu zdrowia nie potrafiło stworzyć środowiskowego systemu ochrony zdrowia psychicznego.

Oceniła, że realizacja programu nie była uporządkowana, koordynowana i nie wskazano jasno, jaki był efekt wydatkowanych środków. Zdaniem posłanki sprawozdanie opracowane przez obecne kierownictwo resortu nie powinno być przyjęte. Argumentowała, że przedstawiona informacja nie zawiera odpowiedniej, krytycznej analizy, a jedynie "spis bez żadnego komentarza".

Posłanka Beata Małecka-Libera (wiceminister zdrowia w rządzie PO-PSL) przekonywała, że "rok 2015 był absolutnie przełomowy, jeśli chodzi o opiekę zdrowia psychicznego". Wskazała, że w uchwalonej wówczas ustawie o zdrowiu publicznym umocowano prawnie centra zdrowia psychicznego i wprowadzono możliwość ich finansowania.

Ostatecznie członkowie komisji zdrowia zadecydowali o przyjęciu informacji Ministra Zdrowia.